חדר משלה

למעלה מתשעה מיליון פליטים ברחו מאוקראינה, כשני שליש מהם לפולין, רובם נשים, קורבנות של זוועות מלחמה, וקורבנות פוטנציאליים של ניצול והתעללות נוספים. נשים רבות עברו טראומה וניצול בעת מנוסה, והן מצויות בסיכון מוגבר לסחר וניצול.

הן זקוקות להגנה, ביטחון ושיקום רגשי, נפשי ותעסוקתי.

"חדר משלה" - אנחנו שם עבורן,

"חדר משלה"

מפעיל מרכזי שהייה, תמיכה ושיקום לעשרות נשים וילדים פליטים. הפליטות וילדיהן מתארחות במשך מספר חודשים במרכזי "חדר משלה". הנשים עוברות תהליך שיקום אישי ומקצועי ובסיומו יוצאות לחיים עצמאיים

"חדר משלה"

מהווה מרכז ריפוי והחלמה המעניק לכל פליטה וילדיה, שנעקרו ונסו מביתם וקהילתם,

"מרחב משלה".

מרחב עצמאי להתייצב, להתארגן, לאסוף כוחות ולצמוח.

"חדר משלה" מופעל על טהרת ההתנדבות ומושתת על העשייה ההתנדבות המסורה של מתנדבות ישראליות הטסות לז'שוב שבמזרח פולין, בסמוך לגבול אוקראינה, לשליחות בת מספר שבועות.

"חדר משלה"

מהווה היום מודל ייחודי לסיוע, תמיכה ושיקום נשים פליטות המושתת על יזמות ישראלית, ידע ישראלי, נתינה , אהבה וסולידריות נשית. הפליטות וילדיהן פוגשות נשים שבאמת באמת אכפת להן מהן. מתנדבות "שרואות אותן", מקשיבות להן ומכבדות אותן. 

בעזרתכם

נדאג להמשך ההגנה והתמיכה לנשים ולילדיהן, נחזק ונעצים את הסולידריות הנשית הגלובלית ונמשיך לסייע לפליטות בהתמודדות עם הסבל הנורא שחוו, אובדן וטראומה כשהן מוקפות בקהילה תומכת, מכבדת ואוהבת.