ניתן לחלק מיזמים חברתיים לשני סוגים: 1) מיזמי פיתוח ו-2) מיזמי שכפול. מיזמי פיתוח מתמקדים ביצירה של מודל חברתי חדש. אלו הם דפוסי פעולה ארגוניים המיועדים להשגת מטרות חברתיות המאופיינים ע"י מכלול מטרות, משימות, תהליכים, יחסים, עקרונות פעולה, חלוקת עבודה ומבנים ארגוניים. קיימים סוגים שונים של מודלים כגון: תוכניות חינוכיות, יחידות ארגוניות, עסקים חברתיים, קמפיינים שירותים מיזמים חברתיים יכולים לגלם ולכלול מודל אחד ולעתים מודלים חברתיים שונים מיזמי שכפול הם מיזמים חברתיים המבוססים על שימוש חוזר במודל חברתי קיים, או כפי שנהוג לכנות בשם "שכפול חברתי". מדובר על פי מודל Y בשותפות בין "גורם מפיץ" ל"גורם קולט". לא מדובר בפעולה של "Copy Paste" אלא בפעולה שיטתית של התאמה והטמעה הנעשית על ידי השותפים למיזם השכפול. הגורם המוביל את מיזם השכפול הוא "יזם השכפול".