פעולת ההפצה של מודל חברתי מארץ אחת לארץ אחרת נקראת "יצוא חברתי" ואילו הקליטה של מודל חברתי מחו"ל נקראת יבוא חברתי. באופן עקרוני אין הבדל בין שכפול בתוך מדינה מסוימת לבין שכפול בין מדינות. אף על פי כן לשכפול הבין לאומי יש מורכבות מיוחדת בכל הקשור לאספקטים הפוליטיים, המשפטיים והתרבותיים. בהקשר הישראלי יש ליצוא החברתי משמעויות מיוחדות הן בהקשר של קשרי החוץ של ישראל והן מבחינת הקשר עם העם היהודי בהקשר אידיאולוגי של "תיקון עולם" ראה מאמרים כאן וכאן.

 

דוגמאות ליבוא חברתי

דוגמאות ליצוא חברתי