שילוב מתנדבים

מיזם אימפקטוב מקבל לשורותיו מתנדבים בתפקידים הבאים:

מנטורים– יזמים בעל ניסיון והצלחה מוכחת המסייע בליווי יזם בית של אימפקטוב

יועצים– מתנדב בעלי מומחיות המסייעים ליזמים בתחומים כגון: הכנת תוכניות עסקיות, פיתוח

משאבים, שיווק דיגיטאלי, תהליכים ארגוניים, היכרות עם תחום פעילות, מגזר, תרבות וכדו..

מתמחים– סטודנטים מהארץ או מחו”ל המבצעים משימה או פרויקט כחלק ממסלול הלמידה

ורכישת הניסיון המקצועי שלהם.