איתך - באשר תלכי

בית חם בזמן אמת

למעלה משבעה מיליון פליטים ברחו מאוקראינה, כשני שליש מהם לפולין, רובם נשים, קורבנות של זוועות מלחמה, וקורבנות פוטנציאליים של ניצול והתעללות נוספים. נשים רבות  עברו טראומה וניצול בעת מנוסה, והן מצויות בסיכון מוגבר לסחר וניצול. הן זקוקות להגנה, ביטחון ושיקום רגשי, נפשי ותעסוקתי.

אנחנו שם עבורן

פרויקט  SheltHer  מספק מרכזי שהייה ותמיכה באופן זמני לעשרות נשים וילדים פליטים. לעיתים משפחות שוהות במרכזי המעבר מספר חודשים עד להתארגנות לחיים עצמאיים. המרכזים מסייעים לנשים הפליטות באמצעות טיפול בפסיכו-טראומה לצד פעילויות להגברת המודעות להפחתת הסיכון לניצול. נשות הצוות במרכזים מסייעות לפליטות במציאת תעסוקה הולמת, בדאגה לילדים באמצעות פעילות חינוכית, וחינוך משלים.


בעזרתכם נדאג למעון מוגן עבור הנשים וילדיהן, להכשרת אנשי מקצוע מקומיים שיהיו מעורבים בפעילות קהילתית באמצעות גופי חינוך ורווחה מקומיים, וביחד עם ארגוני מתנדבים מקומיים ובינלאומיים. אלה יסייעו לפליטות בהתמודדות עם מצבי דחק וטראומה כשהן מוקפות בקהילה תומכת.

בעזרתכם נדאג
לבית מוגן

לשיקום נשים פליטות
אירופה ולמניעת ניצולן
ושיעבודן