התנועה הישראלית להתנדבות וסולידריות חברתית

התנועה בהקמה. מוזמנים לעקוב אחרי מידע נוסף בהמשך!