אמנות היא ניסיון ליצור אנושיות לצידה של המציאות. אנדרה מורואה

אינספיריישן – אמנות, מנהיגות ושינוי חברתי – הינו מיזם ישראלי-גלובלי הבא לרתום את סגולותיה המתמירות של האמנות לטובת פיתוח קהילתי בר קיימא ולעיצוב מנהיגות חברתית מעורבת, רגישה ומשתפת.

אינספיריישן יוזמה בשנת 2011 על בסיס ידע וניסיון רב שהצטברו במהלך השנים  בתחומי האמנות והקהילה בישראל ובפרויקטים ממוקדים בזירות שונות בעולם בשגרה ובזירות אסון . אינספיריישן חרתה על דגלה פיתוח אסטרטגית חברתית – תרבותית משולבת, המושתת על עקרונות המצוינות האמנותית, אקטיביזם ואחריות חברתי וטיפוח מנהיגות חברתית איכותית.

בעמותות טופז – ליזמות וחדשנות חברתית, ברית עולם לפיתוח בינלאומי ובגופים אחרים (מכללת NIAAD באוגנדה, בית ספר התיכון לאמנויות מוזות ביפו, בית ספר התיכון מסכים באור יהודה, מרכזי אוונגארד ועוד).

באמצעות ובמסגרת עמותת נתן – לסיוע הומניטארי בינלאומי, מיסודה של ברית עולם והתנועה הקיבוצית 

מאז הקמתה מתעצבת אינספיריישן כמוסד ייחודי המהווה מרכז דעת, חינוך ועשייה המשתלבים לכדי תנועה של יחידים, קבוצות, ומוסדות אמנות ברחבי העולם. חזונה נעוץ בשפה הבינלאומית של האמנות, שפה המרחיבה ומעמיקה את יכולתנו לצמיחה, תומכת בתהליכי התמרת סכסוכים, מעצימה יחידים ופותרת קשיים חברתיים תוך מתן אפשרויות חדשות להבעה ושיח.

אינספיריישן יונקת את השראתה מפועלם של אמנים מובילים בעולם ובישראל שרתמו ורותמים את האמנות ככלי לביטוי ומימוש אג'נדות חברתיות מקומיות וגלובליות. אמנים הפועלים, לצד עשייתם האמנותית, גם בקידום עשייה הומניטארית והעצמת אוכלוסיות מוחלשות ברחבי העולם כגון אלטון גון ובוב גילדוף, בונו דיוויד יוסון ומיה פארו, דניאל בארנבוים ויצחק פרלמן,  אחינועם ניני ומירה עווד ועוד אמנים רבים אחרים.

 הייעוד המרכזי של אינספיריישן הינו לייסד ולהפעיל מסגרת אקדמית בינלאומית "האקדמיה הבינלאומית לאמנות, מנהיגות חברתית ושינוי חברתי" (Inspiration International Academy for Art, Leadership and Social Change). האקדמיה תפעל כמסגרת בין תחומית – גלובלית שתשלב לימודים גבוהים בתחומי האמנות לצד לימודי יזמות ומנהיגות חברתית. האקדמיה תופעל כפסיפס שותפויות עם מוסדות בתחומי האמנות (מוסדות להכשרה גבוהה ומוסדות אמנות דיספלינריים) ועם ארגונים ומוסדות המתמחים בקידום ופיתוח מנהיגות, יזמות ואקטביזם חברתי. התכנית האקדמית הראשונה מתוכננת להיפתח באוגנדה כמסלול לימודים ארבע שנתי לאמנים ממדינות מזרח אפריקה  בסתיו 2019.

במהלך שנות פעילותה פיתחה אינספיריישן פרדיגמה ייחודית לשינוי חברתי המושתת על ארבעה ערוצים עיקריים : אמנות אקטיביסטית (Action Art) , אמנות קהילתית  ) (Community Art,   אמנות מנהיגות (Leadership Art) ואמנות מודעות .(Awareness Art) 

נספח א – פרדיגמת אינספיריישן 2018

חזון, ערכי ומטרות אינספיריישן

העולם של היום מורכב מתמיד. לצד הקדמה הטכנולוגית ופריצות דרך מרשימות בתחומי המדע, הבריאות, המזון והאנרגיה, קהילות ומדינות שלמות נדרשות יום יום להתמודד עם מציאות חברתית, כלכלית קשה ופוגענית. אחוז ניכר של אזרחים אינם זוכים למימוש הוגן של זכויותיהם החברתיות, הכלכליות והתרבותיות, ואנשים רבים מאד סובלים מהעדר זכויות אזרחיות בסיסיות.

יזמי אינספיריישן ומוביליה מאמינים כי כוחה היוצר, המתמיר והמאחה של האמנות, יכול להביא לצמיחה, תקווה ומזור לצעירים, לקדם אוכלוסיות מוחלשות בפריפריה החברתית והגאוגרפית של ישראל ולסייע בחיזוקן והצמחתן של קהילות מודרות במדינות מתפתחות. האמנות מהווה אמצעי לשימור הסביבה והטבע, ומנוף לקידום זכויות אדם וזכויות חברתיות של קבוצות מודרות בחברה. האמנות מגשרת בין מכשולים ותהומות של גזע, מעמד, אמונה והשתייכות אתנית.

ניתן והכרחי להתמודד עם צרכי השעה באמצעות פיתוח וטיפוח מנהיגות חברתית אקטיביסטית, מנהיגות הפועלת מתוך מערכת ערכית המושתת על צדק חברתי, יושרה ואחריות. מנהיגות המעניקה השראה ושותפות עם כל הפעילים לצידה ועמה. האמן היוצר פועל מתוך חזון והשראה, מתוך אמונה ביכולתו לבטא, להשפיע ולתרום לחוויה האנושית ולקיום האנושי. רכיבי האמנות הינם כחומר ביד היוצר בהצמחת ופיתוח מנהיגות מעצבת ומשתפת.

אנו מאמינים כי אמנות ומנהיגות מעצבת משולבות זו בזו בכוחן ההשראתי, היצירתי והאמונה ברוח האדם וביכולתו לעשות טוב ולקדם בצורה הוגנת וראויה את החברה על כלל רכיביה ורבדיה.

אינספיריישן פועלת מתוך ראיה הוליסטית וסינרגטית. היא יונקת את משנתה מתוך דיסציפלינות האמנות הקלאסיים – אמנויות הבמה, האמנויות הפלסטיות ואמנויות המידיה, לצד ידע וניסיון השאובים מתוך לימודי הפיתוח הקהילתי, יזמות חברתית ומנהיגות חברתית. ידע זה משולב, מאז שלהי המאה העשרים, בז'אנרים שונים  ובכללם אמנות קהילתית, אמנות סביבתית, אמנות מחאה,  תרפיה באמנות, אמנות לשינוי חברתי לצד גישות ספציפיות יותר כגון אמנות ושלום, אמנות וזכויות אדם, אמנות וצדק חברתי ואמנות ומנהיגות. אינספיריישן תהווה כור היתוך ללימודים בין תחומים תוך הכשרת אמנים המחויבים לא'גנדות החברתיות לצד אקטיביסטים חברתיים המובילים שינויים חברתיים באמצעות כלים אמנותיים.

מתוך כך ערכי הליבה עליהם מושתת חזון אינספיריישן, והמהווים מצפן לכל פעילותיו כוללים: אמנות כערך ומרכיב אנושי סגולי, אחריות חברתית, הומניזם, קיימות – תרבותית וסביבתית, חתירה למצוינות, יצירתיות ומנהיגות מעצבת.

מטרות אינספיריישן:

הקמת פלטפורמה חינוכית-אקדמית בין תחומית ובינלאומית דינמית, המשלבת לימודי אמנות, אקטיביזם חברתי ומנהיגות מעצבת. הפלטפורמה תקלוט סטודנטים מרחבי העולם, ובמיוחד ממדינות מתפתחות, ותכשירם במגוון תחומי האמנות במסלול לימודי ארבע שנתי.

הקמת מרכז ידע, מידע ורישות של אמנים וקהילות, העוסקים באמנות ופיתוח חברתי-קהילתי.

פיתוח תכניות דגם חינוכיות וקהילתיות ייחודיות בישראל במשותף עם עמותת טופז - ליזמות וחדשנות חברתית וקידום אסטרטגיות לפיתוח חברתי וקהילתי בשותפות עם עמותת אינספיריישן - אמנות, מנהיגות ושינוי חברתי (ע.ר.)

פיתוח תנועת התנדבות ישראלית - יהודית בינלאומית המבוססת על ערכיה ההומניסטיים והאוניברסליים של התרבות היהודית, תוך שילוב מירב קבוצות השייכות התרבותיות, החברתיות והדתיות בישראל ובתפוצות. ייזום תנועת IMPROVE -, תנועת ההתנדבות הבינלאומית של אנשי מקצוע.

יצירת מסגרת מפגש של אמנים צעירים מישראל מהעולם, לחיזוק זהותם האישית ולפעילות חברתי אקטיביסטית במדינות המקור ובמדינות מתפתחות.

שיפור וטיפוח תדמיתה המדיני של מדינת ישראל בזירה הבינלאומית, קידום מיצובה של החברה הישראלית כחברה סולידארית התורמת באופן משמעותי ומהותי לפיתוח בינלאומי ולעשיה הומניטארית.

פיתוח רשת בינלאומית של אמנים העוסקים במגוון רחב של פעילויות אמנות במרחב הציבורי ובכללם – אמנות קהילתית, אמנות לשינוי חברתי, אמנות סביבתית, אמנות מחאה ועוד.

תכניות וערוצי פיתוח  2011-2018

אינספיריישן מממשת את חזונה באמצעות פיתוח פרויקטים ותכניות בתחומי האמנות והקהילה, הפעלת תכניות לימוד, תכניות לפיתוח יכולות אישיות וארגוניות, ומסלולי השכלה גבוהה – בנושאי מנהיגות, אמנות ושינוי חברתי. לצד אלה עוסקת אינספיריישן ברישות גלובלי של אמנים, ארגונים ומוסדות אמנות מכווני קהילה ובהפעלת תכניות לפיתוח חוסן קהילתי והעצמת יחידים וקהילות המתמודדים עם משברים הומניטאריים ואסונות רחבי היקף.

פיתוח אינספיריישן מבוסס על ניסיון מצטבר של למעלה מחמש עשרה שנים של עמותות טופז וברית עולם בפיתוח מסגרות של בתי ספר יצירתיים, בארץ ובעולם, מרכזי יום ופנימיות כוללניות שבליבת פעילותם הכשרת התלמידים כאמנים צעירים ושימוש באומנויות כאמצעי לצמיחה אישית ורגשית. מסגרות אלה כוללות בין השאר את ביה"ס התיכון לאומניות "מוזות" ביפו, בית ספר לתקשורת לנוער בסיכון באור יהודה (מסכים) מרכז קהילתי ואקדמיה לאומנויות "מוזה אוגנדה" באפריקה, מרכז "אוונגארד" בעתלית ועוד. לצד פעילות זו השתלבה אינספיירישן בשלוב אמנות במבצעי חרום ההומניטריים, בין השאר בהקמת מרכז אמנות קהילתי  לילדים ולקהילה בפיליפיניים לאחר אסון הטייפון יולנדה ב 2013-2014, וסיוע לילדים ובני דרום סודנים השוהים באוגנדה – פרי יוזמתו של האמן רפאל לומס.

             

מאז הקמתה פותחו במסגרת אינספיריישן מיגוון רחב של גישות ותכניות המשלבות עשיה ויצירה אמנותית ופעילות חברתית רותמת ומעצימה. פועלה של אינספיריישן מתקיים בזירות חברתיות ואנושיות שונות תוך שימוש בכלים ובמתודולוגיות מתחומי האמנות הפלסטית ואמנויות הבמה. פעילויות אלה כוללות,  בין השאר, ערבי אמנות מכווני קהילה, פעילות אמנותית במסגרת בתי ספר, הפעלת גרעין אמנות צעירים (גרעין אנ"ת), פעילות גישור בין תרבותי באמצעות כחי אמנות (תכנית "הכול חיבורים"), מיצגי ותערוכות אמנות בינלאומיים, כנסים מקצועיים (בארץ ובעולם) שעסקו בנושאי אמנות ושינוי חברתי, פיתוח יזמות חברתית באמצעות עידוד מיזמי "אמנות-קהילה" (הקאתונים), וקידום מסגרות בינלאומיות ללימודי אמנות ושינוי חברתי. כחלק באסטרטגית הפיתוח משלבת אינספיריישן בפועלה מוסדות ומיזמי אמנות אוטונומים כגון מקהלת הנשים היהודית – ערבית – "ראנה" (בשנים 2015-2017).

בשנים  2014 – 2016  פעלה אינספיריישן במרכז פעילות בבקעת כנרות שבעמק הירדן, ובמסגרתו הובילה פעילויות ומיזמים של אמנות קהילתית, ציבורית ואקטיביסטית. המרכז פעל כבית מקומי ואזורי לאמנות במרחב הציבורי; מרכז רישות בתחום אמנות וקהילה ומרכז ידע לקידום תכניות הדרכה, הכשרה ולמידה הדדית בתחומי האמנות, הקהילה והיזמות החברתית. במסגרת פעילויות אלה הצטבר ידע וניסיון רב המתורגמים עתה לגישות התערבות סיסטמיות בממשקים שבין אמנות וקהילה. בקיץ 2016 הוחלט כי יש לשנות את מגמת הפיתוח, ולא להתמקד בעיקר בפריפריה הגאוגרפית של ישראל. בשנה זו הוקם גם סניף אינספיריישן גרמניה, בהובלתה של אנה- ליזה קלגס, מנהלת התוכניות הבינלאומיות של אינספיריישן.

בינואר 2016 הושק בקמפלה המרכז הבין תחומי לאמנות, מנהיגות ושינוי חברתי – The Inspiration Interdisciplinary Center of Art and Social Change בשותפות עם אוניברסיטת מקררה. המרכז הבין תחומי לאמנות משמש בסיס לפעילות האקדמית הבינלאומית באפריקה. ובכללם  כיום כנסים בינלאומיים, עבודות מחקר וחילופי ידע שיגור סטודנטים ואמנים לתכניות רזדנזי לאוניברסיטת מקררה ומכללת – Nagemda International Academy for Art and Design   NIAAD. מאז 2016 התקיימו ארבעה כנסים בינלאומיים. הראשון ביניהם במאי 2016 באוגנדה, השני ביולי 2017 בישראל, השלישי בנובמבר 2017 באוגנדה והרביעי בפברואר 2019, אף הוא באוגנדה. לכנסים מגיעים אמנים ואקטביסטים חברתיים ממדינות מזרח אפריקה וממדינות אחרות , ובמיוחד מגרמניה ומישראל. הכינוס האחרון, בפברואר 2019, עסק בנושא תפקידה ומקומה של האמנות בפיתוח החברה האזרחית באוגנדה. הכנסים מהווים גם פלטפורמה לפיתוח שותפויות וקשרים עם מוסדות, ארגונים ותורמים. 

ב 2018 החלה לפעול באוגנדה תכנית מירמבה שיוזמה על ידי תמר אלקובי, ענבר ארז ושירלי אורטס. מירמבה הוא מיזם חברתי להעצמת נשים מאוכלוסיות מוחלשות באוגנדה על ידי הכשרתם כאמניות בקהילה ושיווק עבודות ידן.

באוגוסט 2018 הושק באוגנדה מהלך להקת המרכז האקדמי הראשון לאמנות ושינוי חברתי בשותפות עם  NIAAD Inspiration International Academy for Art, Leadership and Social Change )). מתוכנן כי האקדמיה תקלוט את מחזור התלמידים הראשון כבר בחודש אוגוסט השנה.

פרוט בנספח ב,

פרוט בנספח ג'

תוכניות 2021:

המשך פיתוח המרכז הבינתחומי לאמנות ושינוי חברתי באוניברסיטת מקררה.

פתיחת התכנית הראשונה של האקדמיה הבינלאומית לאמנות ושינוי חברתי בשותפות עם NIAAD.

השתתפות באירועים ומפגשים בינלאומיים ובכללם הצגת עבודות בכנס ICD – Institute Cultural Diplomacy השנתי בברלין, השתתפות בתכנית בית הספר השנתי של קרן פולקסווגן על ייצוג האמנות האפריקאית ותפוצות אפריקאיות במסגרת המוזיאון האתנולוגי בדקאר, סנגל ובמוזיאון האמנות האתנוגרפי בפורט או פרינס, האיטי.

ייזום והפקת מיזם משותף עם Emmauskirchengemeinde Adendorf, סיור חינוכי לאושוויץ-בירקנאו עם מתנדבים – מנהיגים גרמניים צעירים וארגון תערוכה קטנה אושוויץ, פולין.

הפעלת תכנית Art leads change – United in Diversity . תכנית בינלאומית המפגישה אמנים ממדינות ותרבויות שונות ליצירת פרויקטים בתחומי האמנות והשינוי החברתי משותפים בתהליך מתמשך. התכנית תושק בברלין בדצמבר 2019.

ארגון מחדש של מנהיגות וצוות אינספיריישן, תוך שילוב אינספיריישן כאחת מחמשת חטיבות הפעילות של טופז.

תכנון, גיוס משאבים והובלת תהליכים לפתיחה מחודשת של המרכז ללימודי אמנות ושינוי חברתי. מרכז כזה פעל בבקעת כנרות בשנים 2014-2016. המרכז כולל הקמת מרחב למידה, השפעה והתנסות. לצד היותו בית לאמנות ומרכז הכשרה ולמידה, יושם דגש על פיתוח ידע כתשתית לאקדמיה הבינלאומית. המרכז יכלול מרכז למידה בתחומי אמנות ושינוי חברתי (סדנאות, קורסים וכדומה), מרכז אמנות (גלריה), מרכז פעילות יזמי (סטודיו לאמנים יזמים), חלל חברתי קהילתי (בית קפה). המרכז יפעל כעסק חברתי . כרגע נבחנות מספר אפשרויות לפיתוח המרכז בערים במרכז הארץ.

מוזמנים לשתף

אקדמית אינספיריישן באוגנדה ותכנית מוזות בינלאומי – התכנית האקדמית לאמנויות, מנהיגות ושינוי חברתי לפליטים

מיזם אנספיריישן  רותם את כוחה של האמנות לפיתוח וטיפוח מנהיגות מעצבת שתפעל לקידום שינויים חברתיים חיובים במיגון רחב של מעגלי חיים ואל מול קשת רחבה של אתגרים מקומיים וגלובליים.

Art Leads Change – United Voices for Peace, Halle, Germany

Art Leads Change is an international cultural initiative that brings together socially engaged artists from Europe, Israel (both Jewish and Arab), the Palestinian Authority and Africa for an artists in residency program for the advancement of social and cultural leadership.

Transnational leadership fellowship program

Muse-int. is an International Art and Leadership Educational Program offering refugee youth a unique chance to acquire a wide range of artistic and leadership skills. The four-year program is a joint venture of Inspiration, Brit Olam, a non-profit international development organization, and the Naggenda International Academy of Art and Design (NIAAD).

המרכז ללימודי אמנות ושינוי חברתי (תל אביב/בקעת כנרות)

Topaz for Civil Society works in the social and public spheres in order to ensure that Israeli society, with all its institutions, organizations and possibilities, will provide quality social, educational, cultural and civil services to all its citizens. Topaz believes that Israeli society must be a sensitive and sensitive society for global and universal needs and problems. A society that preserves and promotes the civil, social and cultural rights of every person and every citizen. A company harnesses, harnesses and contributes.

מרכז בינתחומי לאמנות מנהיגות ושינוי חברתי – אוניברסיטת מקררה, אוגנדה

Topaz for Civil Society works in the social and public spheres in order to ensure that Israeli society, with all its institutions, organizations and possibilities, will provide quality social, educational, cultural and civil services to all its citizens. Topaz believes that Israeli society must be a sensitive and sensitive society for global and universal needs and problems. A society that preserves and promotes the civil, social and cultural rights of every person and every citizen. A company harnesses, harnesses and contributes.