וְהָיְתָה הַקֶּשֶׁת, בֶּעָנָן; וּרְאִיתִיהָ,  לִזְכֹּר בְּרִית עוֹלָם, בֵּין אֱלֹהִים, וּבֵין כָּל-נֶפֶשׁ חַיָּה בְּכָל-בָּשָׂר אֲשֶׁר עַל-הָאָרֶץ

(בראשית פרק ט פסוק טז)

ברית עולם – להתנדבות ופיתוח בינלאומי הוקמה בשנת 2005 כזרוע הבינלאומית של טופז על ידי קבוצת ישראלים המאמינים כי על החברה הישראלית לעשות למימוש ערכי "תיקון עולם".

ברית עולם רואה בהתנדבות ובאזרחות פעילה, תנאי הכרחי לקיומה של חברה ישראלית צודקת, מעורבת, סולידארית ורגישה. מתוך כך פועלת ברית עולם לשילובם של מתנדבים בעשייה הומניטארית במדינות מתפתחות ובפיתוח פרויקטים קהילתיים ואזוריים ברי קיימא. פעילות זו נעשית בשותפות ובתיאום עם ארגוני פיתוח מקומיים, שותפים עסקיים וסוכנויות פיתוח בינלאומיות הפעילות בקהילות היעד השונות. במסגרת תכניותיה השונות מכוונת ברית עולם להטמעת ידע ישראלי חדשני בתחומים אלו, ופועלת לקידום סובלנות, פלורליזם ופתיחות תרבותית בין עמים, דתות וקהילות.

ברית עולם משלבת בעשייתה פעילות התנדבותית של אזרחי ישראל ושל קהילות יהודיות בתפוצות במרקם עשיר של תכניות פיתוח וסיוע בינלאומיים, תוך מתן דגש מיוחד על קידום תכניות להעצמת ילדים, בני נוער ומשפחותיהם, וקידום עסקים חברתיים ותוכניות בתחום העסקים הזעירים. במסגרת תכניותיה השונות מכוונת ברית עולם להטמעת ידע ישראלי חדשני בתחומי החינוך, האמנות, הבריאות, פיתוח קהילתי והעצמת נשים, הסביבה והחקלאות.

א. הרקע להקמת "ברית עולם" והבסיס הרעיוני לפעילותה:

מצוקת העולם השלישי, תופעות העוני, החולי, אסונות הטבע השונים, הינה מהנושאים הבוערים ביותר על סדר היום של הקהילה הבינלאומית. כשליש מאוכלוסיות העולם חיים על הכנסה של פחות משני דולר ליום. מאות מיליוני ילדים ובני נוער חיים במצבי עוני ומצוקה קיצוניים. מיליוני ילדים מתים מדי שנה באפריקה מאיידס וממלאריה. תוחלת החיים ברוב המדינות האפריקאיות איננו עולה על 45 שנה. למאות מיליוני אנשים אין די מים נקיים לשתייה. וזו רק רשימה חלקית מהמצוקות שהאומות המאוחדות הגדירו בשנת 2015 כנושאים חיוניים לטיפול במסגרת "שבעה עשר יעדי הפיתוח בר הקיימא (SDG) " של הארגון הבינלאומי.

יהדות העולם והתרבות היהודית מחויבים מאז ומעולם לעשייה הומניטארית במסורת "תיקון עולם". כבר בראשית שנותיה העניקה מדינת ישראל סיוע רב לקהילות מתפתחות באפריקה. כך הוקמה ופועלת יחידת הסיוע הבינלאומי של מדינת ישראל במסגרת משרד החוץ – "מש"ב". בשנים האחרונות גברה המודעות והנכונות של החברה הישראלית והיהודית להירתם לסיוע בין לאומי. יותר ויותר מתנדבים וארגונים ישראלים ויהודים מקדישים כיום מזמנם, כישוריהם ויכולותיהם למתן סיוע הומניטארי בין לאומי. לפעילות זו חשיבות מיוחדת על רקע דעת הקהל העולמית כלפי ישראל  ועל רקע החלשות הקשר בין צעירים בעולם היהודי לבין החברה הישראלית.

ברית עולם רואה בהתנדבות ובאזרחות פעילה, תנאי הכרחי לקיומה של חברה צודקת, מעורבת, סולידארית ורגישה. מתוך כך פועלת ברית עולם לשילובם של מתנדבים בעשייה הומניטארית במדינות מתפתחות ובפיתוח פרויקטים קהילתיים ארוכי טווח, בשותפות עם ארגוני פיתוח מקומיים וסוכנויות פיתוח בינלאומיות הפעילות בקהילות היעד השונות

ברית עולם מאמינה כי למידה מתוך שונות תרבותית מהווה מקור צמיחה סגולי וייחודי ליחיד ולמשפחתו. התנועה רואה בעבודה בין-תרבותית מנוף רב השפעה בקידום הצרכים והמאוויים של בני הדור הצעיר. בהתאם, פועלת ברית עולם לפיתוח רשת גלובלית של תכניות קהילתיות, חברתיות וחינוכיות בקהילות בעלות שונות תרבותית גבוהה זו מזו, תוך קידום סובלנות ופתיחות לפלורליזם תרבותי בקרב ילדים, בני נוער וקהילותיהם.

ברית עולם דוגלת בתפיסה של פילנתרופיה המבוססת על צדק חברתי, וחותרת למימוש הזכויות החברתיות וזכויות האדם של ילדים ובני נוער באשר הם ללא הבדל דת, גזע ומין. ברית עולם חותרת לחזק ולטפח את הדימוי החברתי-מדיני של מדינת ישראל בזירה הבינלאומית ולעגן את הפעילות ההתנדבותית כנדבך של קשרים בין מדינות, עמים ותרבויות על-ידי הפיכת המתנדבים הישראליים ל"פנים החדשות" של הייצוא הישראלי.

ב. מטרות "ברית עולם"

הפעלת מגוון תכניות התנדבות המבוססות על ידע, ניסיון ומומחיות ישראלית.

ייזום והקמת תכניות פיתוח בקהילות מתפתחות בעולם בתחומי חינוך, בריאות ורווחה, טיפוח ילדים ובני נוער, אומנויות, העצמת נשים, קידום עסקים זעירים וחקלאות.

פיתוח תכניות דגם חינוכיות וקהילתיות ייחודיות בישראל במשותף עם עמותת טופז - ליזמות וחדשנות חברתית וקידום אסטרטגיות לפיתוח חברתי וקהילתי בשותפות עם עמותת אינספיריישן - אמנות, מנהיגות ושינוי חברתי (ע.ר.)

פיתוח תנועת התנדבות ישראלית - יהודית בינלאומית המבוססת על ערכיה ההומניסטיים והאוניברסליים של התרבות היהודית, תוך שילוב מירב קבוצות השייכות התרבותיות, החברתיות והדתיות בישראל ובתפוצות. ייזום תנועת IMPROVE -, תנועת ההתנדבות הבינלאומית של אנשי מקצוע.

סיוע לפליטים ולמבקשי מקלט בישראל ובעולם, במיוחד במדינות אפריקאיות.

פיתוח תנועת התנדבות ישראלית - יהודית בינלאומית המבוססת על ערכיה ההומניסטיים והאוניברסליים של התרבות היהודית, תוך שילוב מירב קבוצות השייכות התרבותיות, החברתיות והדתיות בישראל ובתפוצות. ייזום תנועת IMPROVE -, תנועת ההתנדבות הבינלאומית של אנשי מקצוע.

הפעלת מגוון תכניות התנדבות המבוססות על ידע, ניסיון ומומחיות ישראלית.

מתן סיוע הומניטארי במצבי משבר ואסון בעולם.

חיזוק הסולידריות וקשרי הגומלין בין צעירים ישראלים לבין צעירים יהודיים מהתפוצות באמצעות התנדבות למען קהילות נזקקות בעולם.

חיזוק מעמדה הבינלאומי של ישראל ושיפור תדמיתה בזירה הבינלאומית (וזאת בשותפות ובמסגרת היוזמה הישראלית הגלובלית – I.G.I.)

ג. ערכים ועיקרים:

ברית עולם שואבת את החזון וההשראה שלה מערכי החברה האזרחית המודרנית ומערכי היהדות גם יחד. ההתנדבות מגלמת בתוכה את הרעיון של תיקון עולם דרך עשייה חברתית ואחריות הדדית. בכך מדגישה ברית עולם פתיחות ומודעות לצרכים התרבותיים הייחודיים של קהילות שונות, ומעודדת סובלנות ופלורליזם תרבותי, תוך כדי עבודה משותפת לטובת הכלל. התנועה חותרת לבניית בסיס לדיאלוג וקשר בין ישראלים, יהודים ואנשים מתרבויות שונות בכל העולם.

גישתה החברתית, החינוכית והזולתית של ברית עולם מושתתת על אמונה עמוקה ביכולותיהם של ילדים, מתבגרים ומשפחותיהם לגשר על פערים חברתיים ומגבלות התפתחותיות, ועל יכולתן של המערכות המשפחתיות והקהילתיות להתארגן ולהתמודד עם מצבי משבר ומצוקה קשים, ומתוך כך לממש את הפוטנציאל האנושי הטמון בכל ילד וילד באשר הוא .

ברית עולם מאמינה בגישה תרבותית- חברתית, לפיה כל אדם באשר הוא זכאי לחיות בכבוד ולכבד את רווחת הזולת ולפעול למענה ללא הבדלי דת, גזע או מין.

ילדים ונוער:

ברית עולם פועלת על מנת להבטיח כי לילדים ולבני הנוער שבטיפוחה תהיינה ההזדמנויות, הכישורים, המיומנויות, הידע, הביטחון והמשאבים הנדרשים על מנת לגדול ולהיות לאזרחים ראויים בחברתם, תורמים ונתרמים לקהילותיהם

פלורליזם ורגישות תרבותית תרבותיות:

ברית עולם מאמינה כי למידה מתוך שונות תרבותית מהווה מקור צמיחה סגולי וייחודי ליחיד ולמשפחתו . התנועה רואה בעבודה בין-תרבותית מנוף רב השפעה בקידום הצרכים והמאוויים של בני הדור הצעיר. בהתאם, פועלת ברית עולם לפיתוח רשת גלובלית של תכניות קהילתיות, חברתיות וחינוכיות בקהילות בעלות שונות תרבותית גבוהה זו מזו, תוך קידום סובלנות ופתיחות לפלורליזם תרבותי בקרב ילדים, בני נוער וקהילותיהם.

התנדבות ונתינה:

ברית עולם רואה בהתנדבות ובאזרחות פעילה, תנאי הכרחי לקיומה של חברה צודקת, מעורבת, סולידרית ורגישה. מתוך כך עוסקת ברית עולם בפיתוח מערך התנדבות ישראלי, יהודי ובינלאומי המשתלב בכל תחומי העשייה והפעילות של הארגון.

צדק חברתי:

ברית עולם דוגלת בתפיסה של פילנתרופיה המבוססת על צדק חברתי ((Social Justice Philanthropy, וחותרת למימוש הזכויות החברתיות וזכויות האדם של ילדים ובני נוער באשר הם. ערכי ברית עולם שואבים מהאמונה כי הפעילות האזרחית הרצונית, במסגרת ארגונים הפועלים שלא למטרות רווח, משקפת ומאירה את השאיפות הנאצלות ביותר של המין האנושי, את הכמיהה לשיווין הזדמנויות, לחיים ראויים, לביטחון ולצדק לכל בני האדם.

שותפויות וקהילתיות:

כתנועת התנדבות בינלאומית וכארגון לפיתוח קהילתי פועלת ברית עולם בשילוב מתנדבים בעשייה הומניטרית במדינות מתפתחות ובפיתוח פרויקטים קהילתיים ארוכי טווח, בשותפות עם ארגוני פיתוח מקומיים וסוכנויות פיתוח בינלאומיות הפעילות בקהילות היעד השונות.

תפוצות:

תפוצות ישראל ואהבת ישראל: עבודה בקרב הקהילות היהודיות הנשענת על אמונה עמוקה ברצף המסורת והתרבות היהודית, ובסולידאריות של העם היהודי בתפוצותיו. עבודת הנוער נתפסת כגורם החשוב ביותר בהמשכיותו ובקיומו של העם היהודי כתרבות הומניטארית, אוניברסאלית ודמוקרטית, ומהווה הזדמנות להנחלת מורשת ישראל ותודעת ישראל לדור הצעיר, תוך חיזוק חוליות חלשות בקרב בני הנוער וקהילותיהם.

מדינת ישראל:

ברית עולם חותרת לחזק ולטפח את הדימוי החברתי-מדיני של מדינת ישראל בזירה הבינלאומית ולעגן את הפעילות ההתנדבותית כנדבך של קשרים בין מדינות, עמים ותרבויות על-ידי הפיכת המתנדבים הישראליים ל"פנים החדשות" של הייצוא הישראלי.

ד. תחומי פעילות ותוכניות  ברית עולם":

תחום הפיתוח:

ייזום והקמת תכניות פיתוח בתחומי הבריאות החינוך והרווחה, תכניות למען ילדים ובני נוער, תכניות בתחום האומנויות, העצמת נשים בקהילות, ותוכניות לפיתוח חקלאי ועסקים זעירים בקהילות חלשות ונזקקות ברחבי העולם.

תחום ההתנדבות והתפוצות:

פיתוח תנועת ההתנדבות ישראלית - יהודית בין לאומית, המשלבת עשייה הומניטארית, חינוך יהודי, מנהיגות קהילתית ויזמות חברתית.

תחום גר ותושב:

סיוע לפליטים, בישראל ובמדינות אפריקאיות.

תחום החרום:

ברית עולם חותרת לחזק ולטפח את הדימוי החברתי-מדיני של מדינת ישראל בזירה הבינלאומית ולעגן את הפעילות ההתנדבותית כנדבך של קשרים בין מדינות, עמים ותרבויות על-ידי הפיכת המתנדבים הישראליים ל"פנים החדשות" של הייצוא הישראלי.

רפואה ישראלית על קו המשווה - IME

מאז שנת 2005 מתנדבים סגלי רפואה ישראלים, ובעיקר רופאים, בבית חולים ממשלתי דל אמצעים, במחוז צ'יבוגה בצפון מערב אוגנדה.

מרכז היום לילדים נצרת

מרכז היום לילדים נצרת פועל מאז 2011 באזור כפרי עני בנמלונדה שבאוגנדה, על ציר התנועה הראשי שבין אנטבה וקמפלה.

מיזם מירמבה להעצמת נשים כפריות

מירמבה הינו מיזם חברתי – עסקי , המושתת על עקרונות "סחר הוגן" ומכוון להעצמת נשים מאוכלוסיות מוחלשות באוגנדה.

מוזמנים לשתף

ברית עולם

ברית עולם – להתנדבות ופיתוח בינלאומי (ע.ר.) פועלת למימוש ערכים של "תיקון עולם", אחריות ויזמות חברתית, הזכות לקיום בכבוד והתנדבות התורמים לחברה ישראלית צודקת, מעורבת ופלורליסטית. מתוך כך, מפתחת ברית עולם תכניות בנות קיימא המקדמות אוכלוסיות נזקקות במדינות מתפתחות ומשלבת מתנדבים ישראלים ויהודים מהעולם בתכניות אלה ובפעילות הומניטרית

רפואה ישראלית על קו המשווה

במסגרת הפרויקט עבדו בני הזוג כמתנדבים יחידים במחוז כפרי מרוחק הסובל מעוני ומחסור אדיר בשירותים רפואיים. הם סייעו לעבודת בית החולים המחוזי, הקימו 'מרפאה ניידת' היוצאת למתן שירותי רפואה בכפרים מרוחקים והעבירו הכשרות לצוותים המקומיים. במהלך תקופת ההתנדבות ולאחריו פעלה רעות ביחד עם ארגון ברית עולם על מנת לייצר המשכיות לפרויקט. מאז חזרתה לארץ רעות מרכזת את הפרויקט בהתנדבות, ביחד עם צוות ברית עולם, ופועלת לפיתוח ויישום תכנית פעילות הפרויקט ויעדיו.

מירמבה

מיזם חברתי להעצמת נשים מאוכלוסיות מוחלשות באוגנדה. המיזם התחיל בעקבות התנדבות של 3 נשים צעירות לאחר שירותם הצבאי באוגנדה אפריקה.

מרכז יום לילדים - נצרת

"טופז לחברה האזרחית" פועלת במרחב החברתי והציבורי על מנת להבטיח כי החברה הישראלית על מכלול מוסדותיה, ארגוניה ואפשרויותיה תעניק שירותים חברתיים, חינוכיים ותרבותיים ואזרחיים איכותיים ושיווינים לכל אזרחיה. טופז מאמינה כי על החברה הישראלית להיות חברה ערה ורגישה גם לצרכים ובעיות גלובליות ואוניברסליות. חברה ששומרת ומקדמת את זכויותיו האזרחיות, החברתיות והתרבותיות של כל אדם וכל אזרח. חברה רותמת, נרתמת ותורמת.

מרכז התנדבות ברית - תן

"טופז לחברה האזרחית" פועלת במרחב החברתי והציבורי על מנת להבטיח כי החברה הישראלית על מכלול מוסדותיה, ארגוניה ואפשרויותיה תעניק שירותים חברתיים, חינוכיים ותרבותיים ואזרחיים איכותיים ושיווינים לכל אזרחיה. טופז מאמינה כי על החברה הישראלית להיות חברה ערה ורגישה גם לצרכים ובעיות גלובליות ואוניברסליות. חברה ששומרת ומקדמת את זכויותיו האזרחיות, החברתיות והתרבותיות של כל אדם וכל אזרח. חברה רותמת, נרתמת ותורמת.

הפינה שלנו - המרכז לתרמילאים קאסול, גואה, הודו

"טופז לחברה האזרחית" פועלת במרחב החברתי והציבורי על מנת להבטיח כי החברה הישראלית על מכלול מוסדותיה, ארגוניה ואפשרויותיה תעניק שירותים חברתיים, חינוכיים ותרבותיים ואזרחיים איכותיים ושיווינים לכל אזרחיה. טופז מאמינה כי על החברה הישראלית להיות חברה ערה ורגישה גם לצרכים ובעיות גלובליות ואוניברסליות. חברה ששומרת ומקדמת את זכויותיו האזרחיות, החברתיות והתרבותיות של כל אדם וכל אזרח. חברה רותמת, נרתמת ותורמת.

תלמים במדבר

"טופז לחברה האזרחית" פועלת במרחב החברתי והציבורי על מנת להבטיח כי החברה הישראלית על מכלול מוסדותיה, ארגוניה ואפשרויותיה תעניק שירותים חברתיים, חינוכיים ותרבותיים ואזרחיים איכותיים ושיווינים לכל אזרחיה. טופז מאמינה כי על החברה הישראלית להיות חברה ערה ורגישה גם לצרכים ובעיות גלובליות ואוניברסליות. חברה ששומרת ומקדמת את זכויותיו האזרחיות, החברתיות והתרבותיות של כל אדם וכל אזרח. חברה רותמת, נרתמת ותורמת.

ספארי מעורבות

"טופז לחברה האזרחית" פועלת במרחב החברתי והציבורי על מנת להבטיח כי החברה הישראלית על מכלול מוסדותיה, ארגוניה ואפשרויותיה תעניק שירותים חברתיים, חינוכיים ותרבותיים ואזרחיים איכותיים ושיווינים לכל אזרחיה. טופז מאמינה כי על החברה הישראלית להיות חברה ערה ורגישה גם לצרכים ובעיות גלובליות ואוניברסליות. חברה ששומרת ומקדמת את זכויותיו האזרחיות, החברתיות והתרבותיות של כל אדם וכל אזרח. חברה רותמת, נרתמת ותורמת.