טיפול רגשי פרטני או הדרכת הורים

(מפגש אישי במשך 50 דק')

  • ליווי אישי  בפרידה ובהסתגלות לשינויים שלאחר הגירושין, לרבות זוגיות שניה ע"י איש טיפול מוסמך (תואר שני ומעלה).
  • הטיפול הינו קצר מועד ושם דגש על סוגיות ייחודיות לגירושין, כגון- הזהות האישית המתחדשת של ההורה, גיבוש הורות נפרדת, שימור סמכות הורית, חוסר שליטה כשהילד בביתו השני, תחרות על לב הילד והעמדתו בקונפליקט נאמנויות.
  • במשפחות משולבות (זוגיות פרק ב' של ההורים) ניתן דגש לסוגיות ייחודיות כגון- קשרי הגומלין בין הורים 'חורגים' (שלובים) וילדי בני הזוג, תחרות בין הילדים במשפחה המשולבת ועוד.

מפגשים אישיים: מפגשים בני 50 דק' כל אחד.