תוכנית "ערך לדרך" מציעה לעמותות מסלול הכשרה ייחודי למגייסי משאבים, שמאפשר להן פיתוח של תשתית כלכלית באמצעות הכשרה, השמה וליווי שנתי של צוות התוכנית. הרעיון של פרויקט "ערך לדרך" נולד מתוך צורך של עמותות בישראל והקושי שלהן בגיוס משאבים ומציאת עובדים מתאימים. תוכנית "ערך לדרך", הוקמה בשיתוף בנק הפועלים, כחלק ממדיניות התמיכה של הבנק במגזר החברתי בישראל. " פועלים בקהילה", פועלת לייצר כלים מעשיים לחירות פיננסית של עמותות ועסקים חברתיים, כלים והכשרות שיאפשרו לעמותה להגיע לעצמאות פיננסית, לקבל החלטות נכונות, ולהצליח בעבודה החשובה לשמה נוסדה. * הקבוצה מיועדת למשתתפי התוכנית ערך לדרך, לבוגרים, לצוות המלווה ומתעניינים בתחום. * הקבוצה נועדה לשיתוף מידע ותוכן בעולמות גיוס המשאבים וסביב סוגיות שנלמדו בתוכנית, שהתעוררו במהלכה, ובעקבותיה. * יש מקום להתייעצות, העלאת תוכן רלוונטי, וקריאה לפעולה. * אין מקום לדיבור פוגעני, לפרסום עסקי שאינו קשור לתכני הקבוצה. * אנחנו מבקשים לא להוציא אל מחוץ לקבוצה חומרים ששותפו כאן , ולא לשתף בחוץ שיח פנימי ותגובות של חברים בקבוצה. תודה רבה. אנו מקווים שנתרום זה לזה הרבה ערך בדרך החשובה בה אנו צועדים

מוזמנים לשתף