"תאוצה" – טכנולוגיות והובלת מיזמים וארגוניים חברתיים

"תאוצה" הינה מיזם חברתי עסקי חדש מבית היוצר של עמותת טופז, להכשרת וליווי עמותות ויזמים חברתיים בתחומי הפיתוח הארגוני, פיתוח המשאבים ופיתוח רובדי מנהיגות והובלה, באמצעות טכנולוגיות מתקדמות, הפעלת מרכז הכשרה והדרכה, וליווי פרטני בתחומי הדעת הרלוונטיים.

"תאוצה" מרשתת מארג רחב של תחומי דעת, ידע ומומחיות המאפשרים פיתוח מענים כוללניים לצורכי הארגון השונים.

ארגוני החברה האזרחית, אלכ"רים ומוסדות עסקיים העוסקים בנושאים קהילתיים נדרשים לידע מקצועי רב ומגוון על מנת להשפיע, לתרום ולהתבסס. פעילותם האפקטיבית מותנית ביכולתם להפעיל מערכות ארגוניות אינטגרטיביות. לצורך זה, נדרש ידע רחב המתפרס על תחומים שונים כגון טכנולוגיות דיגיטליות, ניהול ומנהיגות,  פיתוח משאבים ותקשורת שיווקית, תכנון וניהול מתנדבים ועוד.

יזמים חברתיים נדרשים להתמודד עם מספר קשיים בולטים:

העדר מידע וידע נגישים ומעודכנים:

לעיתים קרובות תשתיות ההכשרה והידע העומדים לרשות יזמים חברתיים לצורך תהליך הפיתוח הארגוני, ההון האנושי והתשתיות הטכנולוגיות מוגבלים, וקיימים קשיים משמעותיים בנגישות לידע ולדרכי פעילות החיוניים ליציבות המיזם ומימוש מטרותיו.

נגישות למשאבים פיננסים ואנושיים:

אף כי בחברה ובכלכלה בת בזמננו, בעולם בכלל ובישראל בפרט קיימים מאגרים נרחבים של הון פיננסי ואנושי, יזמים חברתיים ועמותות קטנות מוגבלות בנגישות שלהם למשאבים כלכליים ואנושיים. העדר מיומנויות מקצועיות ושימוש בטכנולוגיות מתקדמות מקשה ומגביל את יכולות היזמים לגייס את המשאבים הדרושים למימוש יעדיהם החברתיים.

העדר פעילות סינרגטית במרחב היזמי והארגוני:

הצלחה ומקסום יכולות יזמיות מותנה במידה רבה ביכולת של המיזם לפעול בצורה סינרגטית במרחב מורכב של הקשרים: מנהיגות וניהול, הפעלת הון אנושי שכיר ומתנדב, תכנון טקטי ואסטרטגי, פעילות בזירות פוליטיות ובזירות מרובות שחקנים, גיוס משאבים ממגוון מקורות עסקיים, ציבוריים, פילנתרופיים ומבניית תשתית עסקית חברתית ועוד. פעילות משולבת של רכיבי הארגון האלכ"רי ובכלל זה שילוביות (סינרגטיות) בין חזון הארגון ומטרותיו, האסטרטגיות שהוא נוקט בהן, המיומנויות היכולות הארגוניות, משאבי האנוש, מערכות והאמצעים העומדים לרשות הארגון, המבנה הארגוני והתרבות הארגונית הכרחיים להבטחת צמיחתו של הארגון ויציבותו.

סיוע ליזמים חברתיים ועמותות קטנות בהתמודדות עם קשיים אלה תאפשר להם, בין השאר:

  • להרחיב באופן משמעותי את מקורות המימון בכלל ואת היכולת לגייס משאבים ולמכור מוצרים חברתיים עסקיים באמצעות מערכות מקוונות.
  • לנהל ולפתח קהילות תומכות לארגון בקרב מגוון קבוצות ואוכלוסיות יעד.
  • למקסם את הרישות במרחב האינטרנטי בתחומי הפעילות המקצועית ולהעביר ולשווק את מסריהן רעיונותיהן והתוכניות שהם מקדמים ומפעילים..

מטרת העל של תאוצה:

הפעלת מרכז דעת מקצועי למינוף העשייה החברתית של יזמים ועמותות באמצעות תשתיות טכנולוגיות וליווי ארגוני ומקצועי.

תאוצה מושתת על שלוש אסטרטגיות (חטיבות פיתוח):

פיתוח תשתיות טכנולוגיות

להפעלה כוללת של המערך הארגוני ומתן שירותים טכנולוגים ומקצועיים לעמותות ויזמים חברתיים ובכללם פיתוח מערכות ERP ו CRM למיזמים וארגונים. ניהול מידע וידע ארגוני, בניית אתרים, הפקת והפעלת דפי פייסבוק, דפי נחיתה, סרטים, הפקת מוצרי שיווק ועוד.

הכשרה והדרכה

של יזמים, מנהלים, מנהיגים חברתיים ואנשי תוכן מקצועיים בעמותות ובגופים חברתיים. הקמת והפעלת בית ספר ומרכז הכשרות המפעיל סדרות של השתלמויות, קורסים מקצועיים וימי עיון, ארגון וקיום כנסים מקצועיים.

מנטורינג וייעוץ ארגוני

לווי פרטני ומתן ייעוץ ומנטורינג מקצועי ליזמים ואלכ"רים בפיתוח משאבים וגיוס תרומות ושיפור היכולות הארגוניות באינטרנט.

המיזם יוזם ומובל על ידי שמואל סורק, יוסי פולק וד"ר מייק נפתלי.

מוזמנים לשתף