לעמותת טופז מספר שותפויות מתמשכות, כאשר העיקריות שביניהן:

 

model-logoהמודל החברתי ישראלי עמותה העוסקת ביזמות שכפול. שותפה עם טופז להפעלה של חממת אימפקטוב.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

logo_brit olamברית עולם עמותה העוסקת בפיתוח בין לאומי – שיתוף הפעולה מתמקד ביצוא מודלים שפותחו בטופז כגון "בית ספר מוזות" ומיזמי אומנות של "אינספריישן"העמותה חולקת מרחב משרדי משותף וחלק מהמתנדבים משותפים לשני הארגונים.

 

 

 

 

Natan-Logoנתן  עמותה העוסקת בסיוע הומניטרי לאזורי אסון. העמותה מופעלת כיום באמצעות ברית עולם ועושה שיתופי פעולה נוספים עם טופז.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

logo_Shatilלוגו-תל-אביב

הפורום האקדמי ליזמות חברתית   שותפות של שלושה ארגונים: בית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטת תל אביב, ארגון שתיל וטופז. הפורום עוסק בארגון שולחנות עגולים וכנסים בתחום היזמות מתוך רצון להעלות את איכות הדיון אודות סוגיות בתחום היזמות החברתית.