מידע וטופס בקשה להתנדבות בטופז

התנדבות בטופז

תודה לך על הבעת הרצון והמוכנות להתנדב בעמותת טופז או/ו באחד ממיזמיה או חטיבותיה ובכלל זה בברית עולם, באינספיריישן, בתנועת IMPROVE וביוזמה הישראלית הגלובלית.

טופז פועלת להעצמה ולשיפור איכות החיים של קהילות חלשות ונזקקות בישראל וברחבי העולם ולפיתוח וקידום מיזמי תשתית של החברה האזרחית בישראל ובעולם. פעילותה של טופז מושתתת על מתנדבים רבים מכל שדרות הציבור, המובילים ומבצעים את מכלול פעולותיה, פעילויותיה ותכניותיה.

במסגרת ההתנדבות בטופז מוצעת לך חווית התנדבות ייחודית הטומנת בחובה נתינה וקבלה כאחד, על מנת להתאים את יכולותיך ורצונותיך באופן המיטבי לאפשרויות ההתנדבות טופז.

כחלק מתהליך ההשתלבות בטופז מתבקשים המתנדבים החדשים להשתתף בתכנית אורנטציה או בקורס הכשרה, שבמסגרתו הם נחשפים לעולמות התוכן הרלוונטים של תחומי הפיתוח והסיוע המקומיים והבינלאומיים ולפעילויות טופז.

עם קליטת מתנדב חדש לטופז יתבקש המתנדב למלא הסכם התנדבות. במידה והמתנדב ישתתף בפעילות בחו"ל יתבקש המתנדב לעמוד בנוהלי התנדבות חו"ל של העמותה.

תכניות ההתנדבות של טופז מבוססות על ידע וניסיון מקצועי רב, ולעיתים קרובות מתבצעות בשותפות מקצועית עם שותפים וארגונים מקומיים מהמעלה הראשונה. טופז פועלת לאפשר למתנדביה מסגרות פעילות מעניינות ומספקות, ותמיכה וליווי מקצועי בעת הפעילות בשטח.

מילוי הטופס אינו מהווה התחייבות מצד המתנדב או מצד טופז לקיום קשר התנדבות בין הצדדים, אלא מהווה צעד ראשון בתהליך הקליטה של המתנדבים.

בברכה

הנהלת טופז

מידע כללי:

  1. באופן עקרוני ההתנדבות בטופז בישראל מצריכה בין 2 ל 4 שעות שבועיות וכן השתתפות במפגש הדרכה/העשרה חודשי. לתפקידים מסוימים (במיוחד תפקידי מטה), היקף ההתנדבות ואופייה יקבעו במשותף עם המתנדב.
  2. התנדבות בחו"ל הינה , עפי"ר, בהיקף של משרה מלאה (40 שעות שבועיות)

חיסיון מידע

טופז שומרת על חיסיון מלא של כל המידע האישי שנמסר לה על ידי מועמדים להתנדבות ומתנדבים.

בקשה להתנדבות בטופז

הערה: אין חובה למלא את כל הסעיפים להוציא סעיפי חובה (*). אם המתנדב ייקלט להתנדבות בטופז, חובה להשלים את כל הפרטים..

הטופס נשלח בהצלחה!
תודה.