מיזם המודל החברתי ישראלי הוקם על ידי היזם ניר שריג במטרה לייצא מודלים חברתיים ישראלים מהארץ לעולם הרחב. עם הקמת העמותה בשנת 2011 הורחבו המטרות של העמותה לשכפול חברתי בארץ ובעולם. ב 2013 פותח על ידי צוות העמותה ומתנדביה מודל Y למכפילים חברתיים. ובשנים 2013-2014 התקיים הקורס הראשון למכפילים חברתיים.

בשנת 2015 חברה העמותה לפעילות משותפת עם עמותת טופז באמצעות מיזם אימפקטוב במטרה לייצר פלטפורמה ייחודית ליצירת אימפקט חברתי משלב הפיתוח ועד שלב ההרחבה והשכפול.

 

המטרה (המאושרת ע"י רשם העמותות)

"הקנייה והפצה של ידע, מיומנות ומודלים חברתיים בתחומי החינוך, הבריאות, התרבות, הסעד והספורט. עידוד למידה מהצלחות בין ארגונים חברתיים במסגרת המטרות הציבוריות. סיוע בידע ובמיומנויות לאזורי מצוקה. עידוד שיתוף פעולה בין ארגונים בארץ ובחו"ל".

 

היעוד

קידום השכפול של מודלים חברתיים בארץ ובעולם.

 

החזון

"שוק משוכלל" של מיזמים חברתיים, המבוסס על קהילה הולכת וגדלה של יזמי שכפול, המפיצים וקולטים מודלים חברתיים, כדרך להשגת אימפקט חברתי.