IMPROVE - התנועה הבינלאומית להתנדבות מקצועית

IMPROVE –International Movement of  Professional Voluntarism

IMPROVE – התנועה הבינלאומית להתנדבות מקצועית

"דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום"(משלי ג' י"ח)

חזון התנועה, עקרונות וערכי יסוד

IMPROVE הינה תנועה חברתית-התנדבותית המושתת על פלורליזם חברתי ותרבותי, למידה הדדית, נתינה וסיוע הומניטארי בין יחידים, מדינות וקהילות. התנועה מונעת על ידי עקרונות יסוד בתרבות היהודית והישראלית – עקרונות של נתינה לזולת, הדדיות,קבלת השונה ושל "תיקון עולם" – המחוייבות לסייע ולתמוך גם בקהילות וקבוצות מוחלשות בעולם באשר הם שם.

ארבעה ערכי ליבה גלומים ב – IMPROVE  אשר משלימים ומרחיבים זה את זה:

התנדבות

זכויות אדם אוניברסאליות

עשייה הומניטארית

רבתרבותיו

  • אנו מאמינים כי בהיות כל בני אדם שווים, הם זכאים וראויים לחיים בכבוד, תוך שאיפה למימוש מרבי של זכויותיהם הטבעיות, האזרחיות, החברתיות והתרבותיות.
  • אנו מאמינים כי לכל אדם עומדת זכותה יסוד של לעשייה, באופן רצוני והתנדבותי, למען מימוש ערכים אלה בקרב כל בני אדם, באשר הם שם, ובמיוחד למימושם בקרב יחידים, קבוצות וקהילות השרויים במצבי נזקקות ונפגעות.
  • אנו מאמינים כי חובה עלינו להיות ערים ורגישים לצרכים הייחודים של קבוצות תרבותיות שונות, לכבד את ערכיהם המסורתיים, ובהינתן שערכים אלה אינם עומדים בסתירה עם זכויות האדם האוניברסליות.
  • אנו מאמינים כי באמצעות עשייה משותפת והדדית של ישראלים, של מתנדבים מאומות העולם, של פעילים בקהילות היהודיות ניתן יהיה לצקת מימד נוסף וחיוני להווית "העמיות היהודית" בת זמננו, ולחזק את היכולת המשותפת של בני העם היהודי לעמוד באתגרי העתיד ואף לתרום את תרומתה הצנועה כקהילה חוצת גבולות לחברה האנושית בכללותה על צרכיה הרבים והמגוונים.

פעילות "IMPROVE" מעוגנת בערכיה האוניברסליים של התרבות היהודית; של אהבת אדם, של אחווה וסולידריות, של הכרה בזכויותיהם החברתיות והאזרחיות של בני אדם באשר הם שם על והמחויבות העמוקה לרעות ולשלום בין אנשים ועמים – "דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום". (משלי ג' י"ח)

מתוך כך IMPROVE רואה בכל אדם באשר הוא אזרח העולם, שלצד שאיפתו למימוש ומיצוי אושרו האישי הוא גם נרתם ורותם את עצמו לטובת האחר.

וכתתו חרבותם לאתים וחניתותיהם למזמרות לא ישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה" (ישעיהו ב, ב-ד).

ייעוד התנועה ופועלה בתחומי ההתנדבות

ייעוד התנועה הינה לגייס ולהפעיל מדי שנה אלפי מתנדבים, מומחים במקצועם, מובילים בעשייתם, במגוון רחב של עיסוקים שיגויסו ממדינות מתועשות (קהילותIMPROVE ) מתנדבים מישראל ומתנדבים מהתפוצות היהודיות שיפעלו יחדיו, בעשיה משותפת, בהתמודדות עם אתגרים וצרכים חברתיים וקהילתיים בישראל, במדינות תת מתועשות. לצד המתנדבים אנשי המקצוע, ישוגרו ויושמו גם מתנדבים לא מומחים בכלל ומתנדבים צעירים בפרט לפעילות סביב צרכים חברתיים וקהילתיים ייחודיים במדינות השותפות.

IMPROVE מושתתת על פיתוח שותפויות בין ארגוניות ובין מגזריות בארבע זירות פעילותה השונות:

בישראל (תכנית PRO - VOIS)

במדינות מפותחות (רשת מרכזיIMPROVE).

במדינות מתפתחות (רשת מרכזי ברית BRIT).

בקהילות יהודיות חלשות (תכנית עמיות AMIUT).

תנועת IMPROVE מבוססת על פלטפורמה עתירת הניסיון של 'טופז – לחברה האזרחית' ובאמצעות עמותות הבת שלה –ברית עולם להתנדבות ופיתוח בינלאומי, ואינספיריישן – אמנות, מנהיגות ושינוי חברתי. במשך כעשרים שנה שיגרועמותות אלה למדינות מתפתחות ומדינות מוכות אסון אלפי מתנדבים, אנשי מקצוע מתחומי הבריאות, החינוך, הטיפול, החקלאות, אומנויות, ניהול ועוד. לצד אלפי מתנדבים אנשי מקצוע אלה, הפעילה ומפעילה טופז בתכניותיה השונות מגוון גדול של מתנדבים אנשי מקצוע בישראל. 

מטרות התנועה

מטרת העל ב- IMPROVE הינה לפתח ולהפעיל תנועת התנדבות ישראלית – גלובלית המושתתת על ערכים הומניטאריים אוניברסליים ותורמת להשגת מטרות הפיתוח בר הקיימא שאושרו על ידי אומות העולם.

ממטרת העל נגזרות ארבע מטרות עיקריות:

לגייס, להשים ולנהל מתנדבים אנשי מקצוע בזירה הבינלאומית בגישה מולטיליטראלית:

לגייס, להכשיר, להשים, ללוות ולתמוך במתנדבים שיגיעו לישראל ממדינות מתועשות במגוון רחב של ארגוני ומוסדות חינוך, רווחה, בריאות, חברה, תרבות וסביבה, אמנות וטכנולוגיות, מחקר ופיתוח וכן במגוון רחב של ארגונים לשינוי חברתי בישראל.

לגייס מדי שנה מאות ואלפי מתנדבים, אנשי מקצוע בתחומם, ממדינות היעד המתועשות (קהילותIMPROVE) למען פעילות בישראל ולמען פעילות משולבת עם ישראלים במדינות תת מתועשות (מתפתחות).

לפעול לפיתוח מנהיגות ישראלית מתנדבת בעלת תודעה של עמיות יהודית גלובלית והמחויבת לעשיה בתחומי הנתינה והפיתוח הבינלאומיים.

לעסוק בתכנון משותף של מפעלי התנדבות ישראלים יהודיים גלובליים, ולסייע ולתמוך בתכניות ליישומם.

לקדם ולשפר את מעמדה של מדינת ישראל בזירה הבינלאומית, ולקדם את מיצובה של החברה הישראלית כחברה תורמת ומחוייבת המסייעת בתכניות פיתוח בינלאומיות ומפעלים הומניטאריים:

לקדם, להרחיב ולהעמיק את פועלה של ישראל בזירת הפיתוח הבינלאומי, ולקחת חלק פעיל ומשמעותי בהתמודדות עם האתגרים הגלובליים שהוצבו ע"י ממשלות העולם והאו"ם לשנים 2016-2030.

לייצא, באמצעות מתנדבים אנשי מקצוע, ידע ישראלי ייחודי ותכניות חברתיות וחינוכיות שפותחו בישראל תוך התאמתן לצרכים מקומיים והטמעתן בקהילות שונות במדינות מתפתחות.

להוות , באמצעות מתנדבים, מסגרת ללמידה הדדית, חילופי ידע והון אנושי בין ישראל, המדינות והמסגרות בהם ממוקמות קהילותIMPROVE.

ליצור בסיס לשיח בין תרבותי בקרב קשת רחבה של אנשים ממדינות שונות בעולם, סביב נושאי התנדבות, נתינה, החברה האזרחית ועוד.

להיאבק , באמצעות מתנדבים, בתנועות ומגמות השוללות את עצם קיומה של מדינת ישראל, והפועלות ליצירת דה-לגיטימציה של מדינת ישראל כמדינת הלאום של העם היהודי.

לחזק את תחושת ה'עמיות' היהודית והסולידיות בין התפוצות לבין ישראל:

לפעול לחיזוק קשרי הגומלין בין ישראל לבין קהילות יהודיות בתפוצות באמצעות עשייה התנדבותית משותפת של יחידים, קבוצות, ארגונים וקהילות מישראל ומהתפוצות.

לפעול במשותף בקרב החברה הישראלית והקהילות היהודיות להעלאת המודעות לערכי תיקון עולם, וחשיבותה כמרכיב מרכזי בעמיות היהודית.

לפעול לחיזוק קשרי הגומלין בין ישראל לבין קהילות יהודיות בתפוצות באמצעות עשייה התנדבותית משותפת של יחידים, קבוצות, ארגונים וקהילות מישראל ומהתפוצות.

ליצור בסיס משותף לעשייה הומניטארית בינלאומית לצעירים ישראלים וצעירים יהודיים מהתפוצות, ובמהלכה לחשוף את הקהילות היהודיות לחברה הישראלית על מכלול רבדיה ותרבויותיה.

לתמוך ולסייע בהנגשת אפשרויות ההתנדבות לצעירים ישראליים מישובי הפריפריה ולצעירים מצפון אמריקה אשר הינם בעלי זיקה נמוכה לזהות יהודית וקשר עם מדינת ישראל.

לשלב תנועות וארגונים יהודיים, ובמיוחד ארגוני סטודנטים וארגונים מקצועיים בקידום התוכנית ויישומה.

לתרום לפיתוח החברה, הכלכלה ואיכות החיים בישראל:

לגייס ממדינות מפותחות הון אנושי מקצועי איכותי מתנדב ולהשימו במפעלי ומסגרות חינוך, בריאות, רווחה תרבות, וקהילה בישראל.

ליצור, באמצעות חשיפת ישראל לציבור גדול של מתנדבים מחו"ל, עניין ולקדם השקעות בישראל כמרכז מצוינות בפיתוח בינלאומי. לעודד רכישת ידע ושירותים וכן השקעת משאבים בארגונים ובמוסדות ישראליים (ארגונים עסקיים, ציבוריים וארגוני החברה האזרחית) העוסקים בפיתוח בין לאומי בר קיימא.

לרתום את ממשלת ישראל, את המשק והתעשייה הישראליים ואת החברה האזרחית הישראלית להשגת מטרות ויעדי תכניות הפיתוח הגלובליות לשנים , 2016-2030, ולהנות מהפרות הכלכליים שיגזרו מפעילו זו.

מתנדבי  IMPROVE

תנועת IMPROVE תגייס, תכשיר ותפעיל בשורותיה מגוון רחב של מתנדבים מישראל, מאומות אחרות ומהקהילות היהודיות בתפוצות  ותשלב מתנדבים מקהילות היעד במדינות המתפתחות. כל מתנדבי התנועה ישתתפו בתכניות הכשרה והדרכה המתואמות לתחומי וזירת ההתנדבות.

מתנדבים מהציבור הישראלי ומקהילות היעד בעולם המעוניינים להתנדב במשותף בקהילות היעד ובמשימות שונות. מדובר הן באנשי מקצוע ומומחים בנושאים שונים וכן מתנדבים המעוניינים לקחת חלק במשימות התנדבות שלא במסגרת הכשרתם המקצועית.

מתנדבים פורשי שוק העבודה הנכונים לצאת לתפקידי פיתוח וסיוע לתקופות ממושכות.

צעירים וסטודנטים הפעילים בתנועות ובארגונים ישראלים – יהודיים גלובליים, כגון תנועות הנוער, תנועות סטודנטים, תנועות מסורתיות, בני נוער בשנת שירות לפני ואחרי שירות צברי ועוד. אלה גם אלה ישולבו בהתנדבות בתחומי לימודיהם ועיסוקם המקצועי.

מתנדבים ישראלים ויהודים מקהילות שונות בעולם שיופעלו לטובת קהילות במדינות מתפתחות, וקהילות יהודיות נזקקות.

מתנדבים ישראלים אנשי מקצוע שיוכשרו כמאגר מתנדבים להתגייסות בעת התרחשויות חירום בעולם.

מתנדבים הקשורים למעגל הדיפלומטי הבינלאומי של ישראל – משפחות דיפלומטים וישראלים השוהים דרך קבע במדינות מתפתחות לצורך משימות שונות.

פרופיל שכיח של מתנדבים מומחים: רופאים - בייחוד במסגרות ושירותים של רפואה ראשונית, בריאות הציבור, בתי חולים ומרפאות ציבוריים ואלכ"רים במדינות מתפתחות. אנשי מקצועות פרה-רפואיים – סיוע ישיר ורפואה מונעת.אנשי מחשוב - פתוח מערכות מידע בסיסיות לארגונים קהילתיים והכשרה ולימוד בתחום האינטרנט.עובדים קהילתיים ועובדים סוציאליים – לפעילות של פתוח קהילתי וארגוני.בוגרי מנהל עסקים - בעלי מיומנויות בפתוח יוזמות ועסקים קטנים.אנשי החינוך פורמאלי ובלתי פורמאלי -השלמת השכלה, עיבוי פעילות נוער קהילתית ופנימיות.משפטנים - סיוע לקואופרטיבים, ארגוני עובדים, ארגוני נשים, ארגוני זכויות הפרט.מהנדסים וארכיטקטים - לסיוע בבינוי.אנשי שיקום וסיעוד - טיפול באוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים.

IMPROVE – פרדיגמה רב מימדית:

ההתנדבות בתנועה מתפרסת על ארבעה זירות התנדבות: ישראל, מדינות מתפתחות, מדינות מפותחות וקהילות יהודיות. במסגרת התנועה יפעלו מתנדבים ישראלים, בני כל הדתות והקבוצות האתניות, מתנדבים מקהילות יהודיות מהעולם, ומתנדבים מאומות העולם באשר הם שם.

התנועה  מושתת על פיתוח ארבעה מסלולים עיקריים:

מסלול מהעולם לישראל

שיגור וקליטת מתנדבים אנשי מקצוע  ממדינות מתועשות לישראל במסגרת תכנית PRO – VOIS, המתנדבים ישתלבו בפעילות התנדבותית בישראל בתחומי מובילים, רכיב מרכזי בתכנית הינו הזמינות לשיח בין תרבותי, ופיתוח משותף של ערכי קבלה, נתינה ואחריות אזרחית.

השיטה:גיוס ושילוב מתנדבים מומחים במקצועם מחו"ל להתנדבות בתחומי הכשרתם ומומחיותם המקצועית בארגונים חברתיים ובמוסדות ציבור ישראלים ובכללם בתחומי הבריאות, החינוך, הרווחה, השיקום, קידום יזמות וטכנולוגיה, סביבה, ארכיאולוגיה ועוד.

תכניתPRO VOIS שתפעל בזיקה לתכנית משרד הרווחה להשמת מתנדבי חו"ל בישראל (VOIS).

מסלול מישראל אל העולם

שיגור מתנדבים אנשי מקצוע ישראלים למדינות מתועשות –The AMITIM Internaional Volunteer Centers.
השיטה: הקמת רשת גלובלית של מרכזי התנדבות  – מרכזי IMPROVE במדינות מפותחות (בעיקר במדינות ה- OECD)  המתמקדים בהתנדבות מולטי ליטרלית שבמרכזה העשייה המשותפת למען ישראל ויחד עם ישראלים למען קהילות מוחלשות בעולם.

מסלול התנדבות מולטי ליטראלית

שיגור משולב של מתנדבים אנשי מקצוע מישראל וממדינות מתועשות – לעולם המתפתח. התכנית הנה תכנית "מולטי ליטרלית".BRIT – International Volunteer and Capacity Building Centers

השיטה:הקמה, פיתוח והפעלת רשת בינלאומית של מרכזי התנדבות ישראלים במדינות תת מתועשות – "מרכזי ברית". כל אחת ואחת מתכניות ומרכזי IMPROVE תפעיל מדי שנה בין עשרות למאות בודדות של מתנדבים, אנשי מקצוע, בפעילות מולטי ליטראלית. המרכזים יפעלו כסניפים שלשIMPROVE, ויושתתו על מנהיגות התנדבותית פעילה ומחויבת לתנועה.

מסלול עמיות יהודית

שיגור מתנדבים אנשי מקצוע מישראל, ממדינות מפותחות ומהתפוצות לקהילות יהודיות חלשות – תכנית עמיות – AMIUT – Jewish Peoplehood International Volunteering Program. המתנדבים יעסקו בהעצמה וסיוע לקהילות יהודיות מבודדות וחלשות בתפוצות  בתחומי חינוך והמשכיות יהודית , רווחה, חינוך, בריאות, סיעוד ועוד.

השיטה: לגייס ולשגר מתנדבים ישראלים ומתנדבים מהתפוצות לסייע לקהילות יהודיות חלשות בעולם ולחזק את זיקתם למדינת ישראל ולתרבות היהודית .

 

 

קהלי יעד:

קהילות בישראל

קהילות ותכניות במדינות מתפתחות

קהילות ותכניות במדינות מפותחות

קהילות יהודיות בעולם

 

סוגי תכניות להשמת מתנדבים

פרופיל המתנדבים

תכנית

ProVol  Professional Volunteering for Israel Program

מרכזי – ברית

BRIT

Volunteer and Capacity Building Centers

מרכזי IMPROVE

The AMITIM International Centers Volunteer

תכנית 'עמיות'

AMIUT – Jewish Peoplehood International Volunteering Program
1

מתנדבים אנשי מקצוע ישראלים

2

מתנדבים ישראליים צעירים, ללא רקע מקצועי מגובש

   
2

מתנדבים אנשי מקצוע בינלאומיים

3

מתנדבים בינלאומיים ללא רקע מקצועי מגובש

√ תכנית VOIS    
3

מתנדבים אנשי מקצוע מהתפוצות

 

 

אורגני ומיזמי IMPROVE

הנהלת מקצועית מתנדבת

הנהלת מקצועית מתנדבת

הנהלת מקצועית מתנדבת

הנהלת מקצועית מתנדבת

קהילות בישראל

קהילות ותכניות במדינות מתפתחות

קהילות ותכניות במדינות מפותחות

קהילות יהודיות בעולם

תכנית

ProVol  Professional Volunteering for Israel Program

 

מרכזיברית

BRIT

Volunteer and Capacity Building Centers

מרכזי IMPROVE

The AMITIM International Centers Volunteer

תכנית עמיות

AMIUT – Jewish Peoplehood International Volunteering Program

מדינות יעד שותפות  – קהילות "עמיתים"
מדינות יעד לשיגור מתנדבים לצרכי פיתוח (קהילות "ברית")

"חלום ומעשה אינם שונים כל כך כפי שנוטים לחשוב, כי כל מעשי בני אדם בחלום יסודם וגם אחריתם חלום היא….  ולכן אם תרצו, אין זו אגדה."   (הרצל "אלטנוילנד", 1902)

מוזמנים לשתף