טופז בינלאומי - Topaz International

טופז בינלאומי הינה פלטפורמה ארגונית המשלבת שלוש חטיבות – טופז ישראל, ברית עולם להתנדבות ופיתוח בינלאומי ותנועת אינספרשיין – אמנות, מנהיגות ושינוי חברתי. 

Topaz International – טופז בינלאומי היא פלטפורמה בינלאומית, המאגדת בתוכה תנועות לשינוי חברתי, בישראל ובעולם. 

בעולם של היום, המקומי והגלובלי, שלובים זה בזה במרקם מגוון של קשרים, מחויבויות והזדמנויות. כאזרחי ישראל וכאזרחי העולם, עלינו להיות ערים ורגישים לצרכים ולאתגרים המקומיים והגלובליים כאחד. 

חזוננו – קידומה של חברה הוגנת. חברה שאזרחיה פועלים בהגינות, מוסדותיה פועלים בהגינות, קהילותיה פועלות בהגינות.

האסטרטגיה – חדשנות ויזמות חברתית – מקומית וגלובלית. טופז בינ”ל מתמקדת בהקמה ותמיכה של תנועות לשינוי חברתי ובפיתוח מיזמים חברתיים בעלי אימפקט חברתי גבוה. פעילותה משולבת בחתירה לקידום ותמיכה במטרות הבר קיימא של האומות המאוחדות (מתווה 2030 (.

טופז בינ”ל מושתת על ארבעה ערכי הליבה השלובים ומשלימים זה את זה:

 • מנהיגות חברתית והתנדבות – של יחידים, קבוצות וקהילות.
 • פלורליזם וסובלנות – תרבותית וחברתית.  
 • אחריות הדדית וצדק חברתי – ממלכתית, חברתית וקהילתית. 
 • מחויבות וחתירה לשלום – בין עמים, בין תרבויות, בין קהילות, בין אנשים. 

במסגרת טופז בינ”ל פועלות שלוש חטיבות ותנועות חברתיות מקומיות ובינלאומיות:

  • טופז ישראל – המרכז ליזמות וחדשנות חברתית. במהלך קרוב לעשרים שנות פעילות הוקמו תחת המרכז עשרות מיזמים חברתיים המובלים על ידי קבוצות מנהיגות מתנדבת. במסגרתה פעלו ופועלים אלפי מתנדבים. טופז ישראל מהווה את המסגרת המשפטית המאגדת בתוכה את כל פעילויות טופז הבינלאומית.
 • תנועת טופז- ברית עולם – להתנדבות ופיתוח בינלאומי העוסקת מזה 15 שנה בתוכניות פיתוח ובסיוע הומניטארי בינלאומי ובכללם ייזום והקמת עמותת נתן לסיוע הומניטארי בינלאומי בשותפות עם התנועה הקיבוצית.  לצד פעילותה בתחומי הפיתוח עוסקת ברית עולם בפיתוח התנדבות של אנשי מקצוע במסגרת תנועת אימפרוב – IMPROVE International Movement of Professional Voluntarism, התנועה הבינלאומית להתנדבות מקצועית. בנוסף מפתחת ברית עולם את היוזמה הישראלית הגלובלית – I.G.I. Israel Global Initiative   העוסקת ברתימת החברה הישראלית על כל מרכיביה ואת יהדות העולם לא'גנדת הפיתוח הגלובלית . פיתוח IGI נעשה בשותפות מלאה עם הארגון הבריטי – אמריקאי TAG International Development . 
 • תנועת טופז-  אינספיריישן – אמנות, מנהיגות, שינוי . אינספיריישן הינה פלטפורמה ישראלית-גלובלית, שהוקמה ב 2011, ורותמת את סגולותיה המתמירות של האמנות לטובת פיתוח קהילתי בר קיימא ולעיצוב מנהיגות חברתית מעורבת, רגישה ומשתפת. כתנועה חברתית אוניברסלית מאמינה אינספיריישן בכוחה של שפת האמנות להביא צמיחה, תקווה ומזור לאוכלוסיות מודרות, להעצים בני נוער וצעירים מוחלשים ולסייע בחיזוקן ושגשוגן של קהילות עניות במדינות תת מתועשות. האמנות מהווה אמצעי לשימור הסביבה והטבע ומנוף לקידום זכויות אדם וזכויות חברתיות. האמנות מגשרת בין מכשולים ותהומות של גזע, מעמד, אמונה והשתייכות אתנית.  פועלה של אינספיריישן מבוססת על עקרונות המצוינות האמנותית, אקטיביזם חברתי, אזרחות פעילה ואחריות קהילתית, הומניזם, וטיפוח מנהיגות חברתית איכותית. מאז הקמתה מתעצבת אינספיריישן כמוסד ייחודי המהווה מרכז דעת, חינוך ועשייה המשתלבים לכדי תנועה של יחידים, קבוצות, ומוסדות אמנות ברחבי העולם.

מטרת העל

מטרת העל של טופז בינלאומי הינה לקדם שינוי חברתי באמצעות ייזום, פיתוח והאצה וביסוס של תנועת חברתיות ומיזמים חברתיים בעלי אימפקט חברתי גבוה בישראל ובעולם.

מטרות משנה 

 • ייזום, פיתוח, תמיכה ועידוד תנועות לשינוי חברתי, מקומיות וגלובליות, הפועלות ברוח וערכי מטרות הבר קיימא של האו"ם, ועל בסיס אמנות האו"ם לזכויות אדם, זכויות חברתיות, כלכליות ותרבותיות.
 • ייזום ועיצוב מיזמים חברתיים בעלי אימפקט חברתי גבוה וברי שכפול, פיתוחם והטמעתם בקהילות בישראל ובעולם.
 • קידום והעצמת ילדים ובני נוער בסיכון, משפחותיהם וקהילותיהם ושיפור איכות החיים של אוכלוסיות מוחלשות וקבוצות מודרות באמצעות פיתוח מסגרות חינוכיות, טיפוליות ויצירתיות חדשניות. 
 • פיתוח והפעלת מיזמי תשתית, תמיכה וביזמים ובארגוני חברה אזרחית בתחומי הטכנולוגיה הדיגיטלית, ההתנדבות והמנהיגות המתנדבת.
 • יצוא והטמעת הידע הישראלי בתחומי היזמות והפיתוח בפלטפורמות ובמסגרות בינלאומיות ובמיוחד בקרב קהילות נחשלות בעולם
 • קידום תכניות לפיתוח בינלאומי ועשיה הומניטארית בתחומי הבריאות, החינוך, הסביבה והחקלאות, פיתוח קהילתי, העצמת נשים והחרום. 
 • פיתוח תנועה חברתית, מיזמים ומוסדות לימודים – חברתיים ואמנותיים – המשלבים אמנות, מנהיגות ואסטרטגיות של שינוי חברתי.
 • רתימת החברה הישראלית על כל מרכיביה ואת יהדות העולם לא'גנדת הפיתוח הגלובלית.  
 • הפעלת תנועת התנדבות ישראלית – יהודית בישראל ובתפוצות, המבוססת על ערכיה האוניברסאליים וההומניטאריים של תרבות ומסורת ישראל. 

תחומי פעילות

טופז בינלאומי עוסק בקידום מיזמים חברתיים ותנועות חברתיות בקשת רחבת של תחומים ובכללם:

 • ילדים בני נוער ומשפחותיהם, חינוך פורמאלי ובלתי פורמאלי: פיתוח תכניות העצמה לצעירים, ילדים בני נוער, קידום בתי ספר יצירתיים, מסגרות חינוך בלתי פורמליות, מרכזי תמיכה וסיוע קהילתיים ועוד.
 • פיתוח התנדבות, מנהיגות, פלורליזם חברתי ותרבותי, קידום שלום ואחווה בין יחידים קבוצות ועמים ומעורבות חברתית: תוך מתן דגש מיוחד על פיתוח מנהיגות בקרב צעירים בדגש על צדק חברתי, אחריות אזרחית ומעורבות קהילתית. 
 • פיתוח בינלאומי בתחומי הבריאות, חינוך, חקלאות, העצמת נשים ופיתוח קהילתי, ואמנות.
 • פיתוח קהילתי וסיוע לקבוצות מוחלשות ומודרות: העצמת אוכלוסיות מוחלשות ומודרות חברתית, כלכלית ותרבותית ובכללן ילדים ובני נוער בסיכון,  קורבנות העסקה בשירותי מין, נשים ומשפחות בסיכון, אוכלוסיות מתויגות (אסירים, מכורים ועוד), משפחות גרושות ומשפחות מורכבות. קידום מיזמים תעסוקתיים ולימודים לקבוצות נשים בסיכון.
 • פיתוח תכניות בזירות האמנות והשינוי החברתי.
 • פיתוח כלים לחיזוק התשתיות של ארגוני חברה אזרחית ובכלל זה ידע, מיומנויות ניהול ויזמות, פיתוח משאבים , מנהיגות מתנדבת, ניהול מתנדבים ועוד.

ארגון טופז בינלאומי  מקד את מטרותיו ומממש את ערכיו באמצעות מודל ייחודי של יזמות וחדשנות חברתית, שבמסגרתו מפותחים מגוון רחב של תכניות ומיזמים, מיזמי תשתית, מיזמי קהילתיים ומיזמים בינלאומיים. מודל זה מרחיב ומבסס את החברה האזרחית בישראל באמצעות רתימת קבוצות מנהיגות מתנדבות לצד מתנדבי שטח במיזמיה המגוונים. 

התנדבות ומנהיגות ציבורית:

פעילות טופז מושתתת על מתנדבים. מאות רבות של מתנדבים פעילים בכל נקודת זמן במסגרת תכניותיה השונות. מתנדבים התורמים ידע וניסיון רב בפיתוח והובלת מיזמיה החברתיים. 

מנהיגות במושגי החברה האזרחית פרושה בחירה באחריות ובדרכי פעולה לקידום עתיד רצוי. המונחים "מנהיגות" ו"שינוי" קשורים זה בזה בעולם התוכן של האחריות והיזמות החברתית. מנהיגים הם אלו הרוצים ויכולים להשפיע, בדרכים מגוונות ובעוצמות משתנות, על שינוי חיובי בשם הזולת והחברה ליצירת עולם טוב יותר וחברה הוגנת יותר.

לטופז ארבעה רובדי מנהיגות: 

  1. וועד מנהל – המופקד כנדרש בחוק העמותות, על הובלת העמותה ופעילותו התקינה והאפקטיבית. 
  2. חטיבות מקצועיות – המופקדות על הובלת כל אחת מחמשת החטיבות. החטיבות אחריות לפיתוח המקצועי ולהובלה הארגונית של החטיבה ותכניותיה. 
 • הנהלה ציבורית – מקצועית של מיזם – לכל מיזם בטופז ישנה הנהלה מקצועית – ציבורית המופקדת על הפעילות השוטפת של המיזם על כל רכיביו. 
 • מועצה ציבורית מייעצת (חבר נאמנים) – המעניקה מכוחה הציבורי והערכי תמיכה אסטרטגית בעקרונותיה, ערכיה ופועלה של טופז. המועצה פועלת בזירה הישראלית ובזירה הגלובלית, וחבריה הינם שגרירי טופז וקולה הציבורי והמשימתי (בייסוד). 

חברי העמותה ופעיליה מיצגים קשת רחבה של אזרחים ומומחים מתחומים דיסציפלינריים שונים ובעלי רקע מקצועי וניסיון מעשי בנושאי מנהיגות, פיתוח חינוכי, חברתי, כלכלי ועסקי. הרקע האקדמי של המתנדבים מגוון וכולל מומחים במדעי החברה, חינוך, עבודה סוציאלית, רפואה ובריאות הציבור, פסיכולוגיה חברתית וקלינית, אמנות, פיתוח בינלאומי, משפטים, מנהל עסקים, ניהול אלכ"רים ומנהל ציבורי, מדעי המדינה ועוד. פעילות החברים נעשית מתוך מודעות ואחריות חברתית עמוקה ומחויבות לפיתוח חברה אזרחית מעורבת, תומכת ויוצרת. 

מנהיגות טופז בינלאומי משלבת פעילות במישור המדיניות והאסטרטגיה, לצד פעילות ישירה בהובלה אופרטיבית של מיזמים. מנהיגות טופז יוצקת תוכן בכל תחומי פעילותה ופועלת ליצירה משותפת לכידות ארגונית והון חברתי מגובש. להנהיג בטופז משמעו לקחת חלק פעיל באחת מארבעת רובדי המנהיגות של טופז, לעצב ולקדם את שליחותה החברתית של טופז על רובדיה השונים.

העמותה יוזמה על ידי ד"ר מייק נפתלי, הפעיל בה כל השנים ואחד מתורמיה העיקריים וכיום מכהן כנשיאה.

חברי הוועד המנהל לשנים 2019-2020: שמואל סורק – יו"ר,  פרופ' רבקה לזובסקי – סגנית נשיאה, עודד אונגר, ליר אלטר, גמאל  אלקרנאויי, ענבר ארז, אור גרינוולד, דינה לוטטי, אייל מור יוסף, ד"ר מייק נפתלי, תמר  צירינסקי , לירן צימרמן,  רונן קלר, הילה קראח, מריה רדינסקי . וועדת ביקורת: רו"ח רועי קידר, גל סער

"חלום ומעשה אינם שונים כל כך כפי שנוטים לחשוב, כי כל מעשי בני אדם בחלום יסודם וגם אחריתם חלום היא….  ולכן אם תרצו, אין זו אגדה."   (הרצל "אלטנוילנד", 1902)

ייסוד וצמיחה טופז בינלאומי

עמותת טופז הוקמה בשנת 2000 ונרשמה בשם "טופז – האגודה הבין לאומית לקידום והעצמת ילדים ובני נוער". חזון מייסדיה הייתה "ליזום, לפתח ולנהל תכניות התערבות ומסגרות חינוכיות, טיפוליות ושיקומיות מסוגים שונים, אשר יאפשרו לבני ילדים ובני נוער מנוצלים ופגועים, ילדים שחוו התעללות פיזית, מינית ורגשית, לחזור ולהשתלב בחיים יצירתיים, שלמים ומספקים בחברתם".  מטרה מרכזית של העמותה הייתה לקדם "פעילות בין לאומית ענפה לצורך חילוצם של ילדים ובני נוער השרויים בתנאי עבודה ותעסוקה מנצלים וקיצונים ובכלל ניצול מיני מסחרי של קטינים, שעבוד, עבדות וסחר בקטינים ופיתוח מסגרות לשיקומם הפיזי והנפשי". 

במהלך השנים פותחו בטופז מגוון רחב של מיזמים וארגונים, מהחדשניים והיצירתיים ביותר בחברה הישראלית בתחומי החינוך והמנהיגות, ילדים, בני נוער וצעירים, התנדבות, שינוי וצדק חברתי, נשים ואוכלוסיות מודרות, סיוע הומניטרי, טיפול בפליטים ועוד. רבים מיזמי טופז הם אנשי מקצוע מנוסים בעלי רעיונות פורצי דרך ופוטנציאל להשפעה חברתית רחבה על העשייה החברתית בישראל.

טופז  בינלאומית – משלבת שלוש עמותות: "טופז – ליזמות וחדשנות חברתית |(ע.ר.)", "ברית עולם – להתנדבות ופיתוח בינלאומי (ע.ר.) " ו"אינספיריישן – אמנות, מנהיגות ושינוי חברתית (ע.ר.)". 

פיצול טופז למספר עמותות נבע מהצורך לפתח ולנהל מיזמים הן בישראל והן בעולם המתפתח, שעה שישראל לא אפשרה עד לאחרונה לגופי חברה אזרחית לפעול בחו"ל ולזכות בסטטוס המקנה הטבות מס לתורמיה בארץ. מציאות זו השתנתה לפני כשנתיים, שעה שמשרד האוצר הכיר בסיוע הומניטארי בינלאומי, כנושא ראוי למתן תרומות והטבות מס, זאת באמצעות מנגנון משותף שהוקם על ידי משרד האוצר ומשרד החוץ. מתוך כך נוצרה ההזדמנות לאגם ולשלב את פעילות שלושת העמותות, שבמהלך כל השנים קיימו קשרי עבודה הדוקים, ניהלו שותפויות אסטרטגיות סביב מיזמים שונים, ורבים מחברי הוועד המנהל של שלושת העמותות כהנו ביותר מוועד אחד. 

בשנת 2017 הותנע מהלך לשילוב ומיזוג העמותות. תוך מינוף הפיתוח הארגוני והמשימתי. הארגון המשולב מושתת על ארבע חטיבות מקצועיות :  חטיבת תשתיות ליוזמות חברתיות וחטיבת פיתוח מיזמים בעלי השפעה רחבה (שניהן במיתוג טופז), חטיבת פיתוח בינלאומי והתנדבות (חטיבת ברית עולם), וחטיבה לאמנות ושינוי חברתי (חטיבת אינספיריישן). במהלך שנת 2020 הושלמו הליכי המיזוג הארגונים והניהוליים. תהליכים אלה מאפשרים כיום לעמותה לעבור לפיתוח אסטרטגי מתואם ואינטגרטיבי, תוך בניית תשתיות ארגוניות משולבות ואיחוד כלים ארגונים ובכללם פיתוח משאבים, ניהול מתנדבים, מנהיגות מתנדבת, מערכות CRM ועוד.