אקדמית אינספיריישן באוגנדה ותכנית מוזות בינלאומי – התכנית האקדמית לאמנויות, מנהיגות ושינוי חברתי לפליטים

מיזם אנספיריישן  רותם את כוחה של האמנות לפיתוח וטיפוח מנהיגות מעצבת שתפעל לקידום שינויים חברתיים חיובים במיגון רחב של מעגלי חיים ואל מול קשת רחבה של אתגרים מקומיים וגלובליים.

Art Leads Change – United Voices for Peace, Halle, Germany

Art Leads Change is an international cultural initiative that brings together socially engaged artists from Europe, Israel (both Jewish and Arab), the Palestinian Authority and Africa for an artists in residency program for the advancement of social and cultural leadership.

Transnational leadership fellowship program

Muse-int. is an International Art and Leadership Educational Program offering refugee youth a unique chance to acquire a wide range of artistic and leadership skills. The four-year program is a joint venture of Inspiration, Brit Olam, a non-profit international development organization, and the Naggenda International Academy of Art and Design (NIAAD).

המרכז ללימודי אמנות ושינוי חברתי (תל אביב/בקעת כנרות)

Topaz for Civil Society works in the social and public spheres in order to ensure that Israeli society, with all its institutions, organizations and possibilities, will provide quality social, educational, cultural and civil services to all its citizens. Topaz believes that Israeli society must be a sensitive and sensitive society for global and universal needs and problems. A society that preserves and promotes the civil, social and cultural rights of every person and every citizen. A company harnesses, harnesses and contributes.

מרכז בינתחומי לאמנות מנהיגות ושינוי חברתי – אוניברסיטת מקררה, אוגנדה

Topaz for Civil Society works in the social and public spheres in order to ensure that Israeli society, with all its institutions, organizations and possibilities, will provide quality social, educational, cultural and civil services to all its citizens. Topaz believes that Israeli society must be a sensitive and sensitive society for global and universal needs and problems. A society that preserves and promotes the civil, social and cultural rights of every person and every citizen. A company harnesses, harnesses and contributes.

סגירת תפריט