model-logo logo2TopazSofi2 logo_impactov

אתר עמותת טופז בבניה

כתובת למשלוח דואר: עמותת טופז, הלח"י 27, בני ברק 51200
טלפון: 03-6194684
פקס: 03-6168797

טופז ליזמות וחדשנות חברתית החלה את פעילותה בשנת 2000 על ידי קבוצת יזמים חברתיים, פותחה כמודל עבודה ייחודי המסייע ליוזמות חברתיות חדשניות לצמוח ולפעול תחת פלטפורמה מלווה ותומכת המאפשרת את קידום וביסוס המיזם.

טופז מאמינה כי למיזמים חברתיים תפקיד חשוב ביצירת שינוי חברתי ובעיצוב וקידום פני החברה הישראלית כחברה אזרחית דמוקרטית, המושתת על קידום נאות של הזכויות החברתיות והאזרחיות של כל תושביה באמצעות יצירת פתרונות יצירתיים, חדשניים, יעילים ומועילים.

טופז חותרת לקדם ולהעשיר את התרבות היזמית ואת החינוך ליזמות בתחום החברתי והקהילתי באמצעות חממה המעניקה ליזמים חברתיים מגוון רחב של כלים ארגונים ומקצועיים למימוש חזונם.